Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 14:47

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum thông báo mời thầu công trình Sửa chữa nền mặt đường, rãnh dọc thoát nước đoạn Km12+250 - Km18+400, Quốc lộ 14C, tỉnh Kon Tum.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum; Địa chỉ: 300 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260 3867770.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Kon Tum. Địa chỉ: 387 Đường Bà Triệu – TP Kon Tum – Tỉnh Kon Tum Điện thoại: 02603.864.993.

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền mặt đường, rãnh dọc thoát nước đoạn Km12+250 - Km18+400, Quốc lộ 14C, tỉnh Kon Tum.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 14h59 ngày 08/06/2019  Đến 15h30 ngày 18/06/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Kon Tum.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h30 ngày18/06/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 18.894.462.041 VND (Mười tám tỷ tám trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn bốn mươi mốt đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:  250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: Kon Tum,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá