Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 16:49

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Gói thầu: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

Lĩnh vực: Tư vấn.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km161+000-:- Km170+000, QL27, tỉnh Lâm Đồng.

Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian bán HSMT: từ 15h30 ngày 06/06/2019 Đến 15h30 ngày 27/06/2019.

Địa điểm: Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Địa chỉ: Tầng 5 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (Số 36 Trần Phú - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng).

Giá bán: 1.000.000 VND.

Thời điểm mở thầu: từ 15h35 ngày 27/06/2019.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày.

Nội dung chính của gói thầu: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km161+000-:- Km170+000, QL27, tỉnh Lâm Đồng.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá