Thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2019 | 16:1

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km101 – Km103, Quốc lộ 279, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, Tầng 3 và 4, Khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Thành phố Lào Cai;

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km101 – Km103, Quốc lộ 279, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 10h55 ngày 12/06/2019 Đến 09h00 ngày 24/06/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 09h00 ngày 24/06/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.937.092.000 VND (Hai tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu chín mươi hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:  40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: lào cai,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá