Thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019 | 9:20

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở GTVT Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở GTVT Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng cầu Cốc Lếu Km140+500 Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai.

Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng cầu Cốc Lếu Km140+500 Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, - Địa chỉ: Tầng 3 và 4, Khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Thành phố Lào Cai;

Tên gói thầu: Thi công sửa chữa công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cầu Cốc Lếu Km140+500 Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  75 Ngày.

Hình thức dự thầu:Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 07h55 ngày  14/06/2019 Đến 09h00 ngày 26/06/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày  26/06/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.319.686.000 VND (Ba tỷ ba trăm mười chín triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá