Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 15:50

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa cầu Đoan Vỹ Km250+493 (đơn nguyên phải tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên KHLCNT: Sửa chữa cầu Đoan Vỹ Km250+493 (đơn nguyên phải tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình

 Lĩnh vực:   Xây lắp

 Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ I (Chủ đầu tư) - Số 4 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 (Bên mời thầu) – Tầng 1- nhà H2 - phường Thành Công - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

 Tên gói thầu: Xây lắp công trình

 Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án:  Sửa chữa cầu Đoan Vỹ Km250+493 (đơn nguyên phải tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình

 Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

 Loại hợp đồng: Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 Ngày

 Hình thức dự thầu:  Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT: từ 17h41 ngày 12/06/2019 Đến 09h30 ngày 24/06/2019

 Phát hành E-HSMT:  Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu:Tỉnh Ninh Bình

 Thời điểm đóng/mở thầu : 09h30 ngày 24/06/2019

 Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu: 2.629.913.000 VND (Hai tỷ sáu trăm hai mươi chín triệu chín trăm mười ba nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu: 39.000.000 VND (Ba mươi chín triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá