Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 15:49

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu công trình Sửa chữa cầu Yên Km270+198 (đơn nguyên trái tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên KHLCNT: Sửa chữa cầu Yên Km270+198 (đơn nguyên trái tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình

 Lĩnh vực:  Xây lắp

 Chủ đầu tư : Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493

 Tên gói thầu: Xây lắp công trình

 Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án: Sửa chữa cầu Yên Km270+198 (đơn nguyên trái tuyến) QL1, tỉnh Ninh Bình

 Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

 Loại hợp đồng: Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

 Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT: từ 17h39 ngày 12/06/2019 Đến10h00 ngày 24/06/2019

 Phát hành E-HSMT: Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu:Tỉnh Ninh Bình

 Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 24/06/2019

 Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu: 1.225.855.000 VND (Một tỷ hai trăm hai mươi năm triệu tám trăm năm mươi năm nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá