Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 15:49

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa, điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông Km57+400-Km71; điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Km59+203 Quốc lộ 2, tỉnh Phú Thọ

 Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên KHLCNT: Sửa chữa, điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông Km57+400-Km71; điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Km59+203 Quốc lộ 2, tỉnh Phú Thọ

 Lĩnh vực:  Xây lắp

 Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ I (Chủ đầu tư) - Số 4 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 (Bên mời thầu) – Tầng 1- nhà H2 - phường Thành Công - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

 Tên gói thầu: Xây lắp công trình

 Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án: Sửa chữa, thay thế hệ thống an toàn giao thông Km57+400-Km71; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km59+203 Quốc lộ 2, tỉnh Phú Thọ

 Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

 Loại hợp đồng: Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày

 Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT: từ 10h18 ngày 12/06/2019 Đến 10h30 ngày 22/06/2019

 Phát hành E-HSMT: Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Phú Thọ

 Thời điểm đóng/mở thầu:  10h30 ngày 22/06/2019

 Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu: 3.368.899.000 VND (Ba tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu tám trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá