Thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019 | 15:48

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hệ thống thoát nước và sửa chữa các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km6-Km24+500 QL10, TP Hải Phòng.

 Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên KHLCNT: Sửa chữa hệ thống thoát nước và sửa chữa các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km6-Km24+500 QL10, TP Hải Phòng.

 Lĩnh vực: Xây lắp

 Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 024.37727802; Fax: 024.38352493;

 Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

 Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án: Sửa chữa hệ thống thoát nước và thay thế các tấm bản bị hư hỏng đoạn Km6-Km24+500 QL10, TP Hải Phòng.

 Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

 Loại hợp đồng: Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

 Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h42 ngày 10/06/2019 Đến 16h00 ngày 20/06/2019

 Phát hành E-HSMT: Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hải Phòng

 Thời điểm đóng/mở thầu: 16h00 ngày 20/06/2019

 Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu:  4.854.966.000 VND (Bốn tỷ tám trăm năm mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá