Thứ sáu ngày 7 tháng 6 năm 2019 | 15:46

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu  Sửa chữa hệ thống thoát nước tại các vị trí mặt đường đọng nước Km461-Km486 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình.

 Bên mời thầu:Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1

Tên KHLCNT: Sửa chữa hệ thống thoát nước tại các vị trí mặt đường đọng nước Km461-Km486 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình.

 Lĩnh vực: Xây lắp

 Chủ đầu tư: Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493

 Tên gói thầu:  Xây lắp công trình

 Phân loại: Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án:  Sửa chữa hệ thống thoát nước tại các vị trí mặt đường đọng nước Km461-km486 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình.

 Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

 Loại hợp đồng:            Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 Ngày

 Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h20 ngày  07/06/2019 Đến 15h00 ngày  18/06/2019

 Phát hành E-HSMT: Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hoà Bình

 Thời điểm đóng/mở thầu: 15h00 ngày 18/06/2019

 Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu: 2.412.670.000 VND (Hai tỷ bốn trăm mười hai triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

 Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá