Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019 | 16:29

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu công trình Xử lý các vị trí mất an toàn giao thông Km251+250; Km252+850; Km253+650; Km256+450; Km258+850; Km267+600; Km269+810; Km270+700; Km272+150; Km274+119; Km279+900; Km285+400/QL.1, tỉnh Ninh Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Xử lý các vị trí mất an toàn giao thông Km251+250; Km252+850; Km253+650; Km256+450; Km258+850; Km267+600; Km269+810; Km270+700; Km272+150; Km274+119; Km279+900; Km285+400/QL.1, tỉnh Ninh Bình.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h26 ngày 20/06/2019 Đến 15h30  ngày 01/7/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h30 ngày 01/07/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.575.074.000 VND (Hai tỷ năm trăm bảy mươi năm triệu bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá