Thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2019 | 15:8

Ban Quản lý dự án Công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải Long An thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án Công trình giao thông - Sở Giao thông Vận tải Long An thông báo mời thầu công trình Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Km1+000–Km3+600 (đoạn qua TP. Tân An), QL.62, tỉnh Long An.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Công trình giao thông.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Long An. Địa chỉ: số 66, đường Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại: 0272 3826 106 - Fax: 0272 3825 157.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Km1+000–Km3+600 (đoạn qua TP. Tân An), QL.62, tỉnh Long An.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên dự án: Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Km1+000–Km3+600 (đoạn qua TP. Tân An), QL.62, tỉnh Long An.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h19 ngày 08/07/2019   Đến 08h00 ngày 19/07/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Long An.

Thời điểm đóng/mở thầu:  từ 08h00 ngày 19/07/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 13.734.910.000 VND (Mười ba tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:  190.000.000 VND (Một trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá