Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2019 | 11:18

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý Đường bộ II thông báo mời thầu công trình Cắm mốc đất của đường bộ, mốc lộ giới trên tuyến Quốc lộ 7 tỉnh Nghệ An.
 

Bên mời thầu: Cục Quản lý Đường bộ II. 

Lĩnh vực: Xây lắp. 
 
Gói thầu: Xây lắp công trình.
 
Giá gói thầu: 2.632.187.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu, một trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Nội dung chính của gói thầu: Bổ sung cọc mốc đất của đường bộ và mốc lộ giới trên Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Tên dự án: Cắm mốc đất của đường bộ, mốc lộ giới trên tuyến Quốc lộ 7 tỉnh Nghệ An.
 
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
 
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Chỉ cho phép nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia dự thầu (theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014).

Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 10/7/2019 đến trước 8h ngày 22/7/2019.

Thời gian chuẩn bị E-HSDT: Từ ngày 10/7/2019 đến trước 8h ngày 22/7/2019.

Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 22/7/2019.

Phát hành E-HSMT: E-HSMT được đăng tại trên mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá