Thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2019 | 15:6

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình, Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc đoạn Km56+00 - Km59+00; Km60+800 - Km61+00 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên Dự án: Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc đoạn Km56+00 - Km59+00; Km60+800 - Km61+00 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Số thông báo mời thầu: Số 109 ngày 14/6/2019.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 5.643.157.000 đồng.

Giá trúng thầu: 5.626.572.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ Phần Trung Hoa và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Xây dựng 126.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 796/QĐ-CQLĐB II ngày 05/7  /2019 do ông Mai Xuân Sơn P.Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II ký.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá