Thứ bảy ngày 17 tháng 8 năm 2019 | 10:33

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền mặt đường đoạn từ Km18+851 đến Km22+000, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre.

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bến Tre; Địa chỉ: 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Số tài khoản: 3713.0.1050987.00000; Mã số thuế: 1300 243710; Điện thoại: 0275 382 2423; Fax: 0275 382 5419;

Tên gói thầu: Xây lắp công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung).

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền mặt đường đoạn từ Km18+851 đến Km22+000, Quốc lộ 60, tỉnh Bến Tre.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h11 ngày 16/08/2019 Đến 14h00 ngày 27/08/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bến Tre.

Thời điểm đóng/mở thầu:  từ 14h00 ngày 27/08/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 19.724.131.000 VND (Mười chín tỷ bảy trăm hai mươi bốn triệu một trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:   290.000.000 VND (Hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: bến tre,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá