Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019 | 11:12

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa HT thoát nước dọc đoạn Km124+200 - Km124+900 (TT); Km126+400 - Km127+550(TT); Km132+570 - Km133+530(TT), QL21.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam.

Tên chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

Tên KHLCNT: Sửa chữa HT thoát nước dọc đoạn Km124+200 - Km124+900 (TT); Km126+400 - Km127+550(TT); Km132+570 - Km133+530(TT), QL21.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt: 05/06/2019.

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT: 195/QĐ-SGTVT.

Tổng mức đầu tư: 8.000.000.000 VND.

Số gói thầu: 03.

Tags: hà nam,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá