Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019 | 16:9

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu xây dựng công trình Xử lý một số điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km55+100; Km97+880; Km142+470; Km164+550; Km188+200 và đoạn Km187+300-Km187+750, QL.2C, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang - Số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Xử lý một số điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km55+100; Km97+880; Km142+470; Km164+550; Km188+200 và đoạn Km187+300-Km187+750, QL.2C, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 17h34 ngày 16/08/2019 Đến 17h40 ngày 26/08/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 17h40 ngày 26/08/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.480.162.000 VND (Ba tỷ bốn trăm tám mươi triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu: 52.202.000 VND (Năm mươi hai triệu hai trăm lẻ hai nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá