Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019 | 16:13

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu xây dựng công trình Sửa chữa cầu Nông Tiến Km211+925, Quốc lộ 37, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang - Số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa cầu Nông Tiến Km211+925, Quốc lộ 37, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 20h48 ngày 16/08/2019 Đến 21h10 ngày 26/08/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 21h10 ngày 26/08/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 5.219.747.000 VND (Năm tỷ hai trăm mười chín triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 78.296.000 VND (Bảy mươi tám triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá