Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 | 16:23

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình, Dự án Sửa chữa cầu Liên Thịnh, cầu vượt QL.37, cầu Hưng Thành, cầu Trường Đảng, QL.2 đoạn tránh thành phố, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Sửa chữa cầu Liên Thịnh, cầu vượt QL.37, cầu Hưng Thành, cầu Trường Đảng, QL.2 đoạn tránh thành phố, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 22h42 ngày 25/08/2019 Đến 07h50  ngày 03/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 07h50 ngày 03/09/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.378.443.000 VND (Hai tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.676.000 VND (Ba mươi năm triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá