Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 | 16:33

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông, Dự án Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái ta luy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, Số 143 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 02393.856613; Số fax: 02393.857.707.

Tên gói thầu: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Sửa chữa hư hỏng khe co giãn cầu Linh Cảm, cầu Đá Gân, cầu Khe Thờ trên QL.15 và sửa chữa mái ta luy hai đầu cầu Thạch Sơn trên QL.15B, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  75 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 09h49 ngày 26/08/2019 Đến 08h30  ngày 06/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 08h30 ngày 06/09/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.226.862.000 VND (Hai tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: hà tĩnh,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá