Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2019 | 14:38

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình đoạn (Km153+40-Km153+120 và Km153+330-Km153+400) dự án: Cải thiện yếu tố kỹ thuật (bất lợi) tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên đoạn Km149-Km159/QL.4D, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu:  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, - Địa chỉ: Tầng 3 và 4, Khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Thành phố Lào Cai; SĐT: 02143.820.952.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình đoạn (Km153+40-Km153+120 và Km153+330-Km153+400).

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên dự án: Cải thiện yếu tố kỹ thuật (bất lợi) tại các vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên đoạn Km149-Km159/QL.4D, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 09h43 ngày 27/08/2019 Đến 09h00 ngày 11/9/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 09h00 ngày 11/9/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.761.931.000 VND (Một tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: lào cai,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá