Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2019 | 15:4

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa vuốt các đầu cầu, cống bị lún gồm: Cống Đỗ Xá, Cầu Đồng Lư, Cầu Khâm, cầu Vô Tình, cầu Phượng Tường, Cầu Chợ Trâu, Cống Hải Quang I, Hải Tây II, Quốc lộ 21, tỉnh Nam Định.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông Vận tải Nam Định, số 384 đường Điện Biên thành phố Nam Định.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Sửa chữa vuốt các đầu cầu, cống bị lún gồm: Cống Đỗ Xá, Cầu Đồng Lư, Cầu Khâm, cầu Vô Tình, cầu Phượng Tường, Cầu Chợ Trâu, Cống Hải Quang I, Hải Tây II, Quốc lộ 21, tỉnh Nam Định.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 10h18 ngày 22/08/2019 Đến 09h30  ngày 03/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Nam Định.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 09h30  ngày 03/09/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.565.741.000 VND (Hai tỷ năm trăm sáu mươi năm triệu bảy trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND (Ba mươi năm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá