Thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2019 | 14:56

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Cục Quản lý đường bộ II thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình, Dự án: Sửa chữa các Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km6+600 và Km10+600 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Tên Dự án: Sửa chữa các Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km6+600 và Km10+600 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Số thông báo mời thầu: Số 148 ngày 08/8/2019.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước ( đấu thầu qua mạng) 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 1.118.571.000 đồng.

Giá trúng thầu: 1.108.708.000 đồng.

Nhà trúng thầu: Công ty Cổ phần Công Nghệ và thương mại Miền Trung.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 1198/QĐ-CQLĐB II ngày 03/9  /2019 do ông Mai Xuân Sơn P.Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ II ký.

Tags: cục 2,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá