Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 15:22

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn Km0 - Km15 (đoạn còn lại), QL.18, tỉnh Bắc Ninh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 16, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222. 3 822 416; Fax: 0222. 3 822 416.

Tên gói thầu: Thi công công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn Km0 - Km15 (đoạn còn lại), QL.18, tỉnh Bắc Ninh.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn Km0 - Km15 (đoạn còn lại), QL.18, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h49 ngày 03/9/2019 Đến 16h00 ngày 23/9/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 16h00 từ 23/9/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 29.668.683.000 VND (Hai mươi chín tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 890.000.000 VND (Tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: bắc ninh,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá