Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 16:19

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông đoạn Km84+180–Km85+00/QL.8, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Cục Quản lý đường bộ II.

Địa chỉ: Số 58 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: (0238) 3844805, (0238) 3833748  Fax: (0238) 3844439.

Tên KHLCNT: Sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông đoạn Km84+180–Km85+00/QL.8, tỉnh Hà Tĩnh.

Trạng thái quyết định:  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Ngày phê duyệt:  06/9/2019.

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT:  2966/QĐ-TCĐBVN.

Tổng mức đầu tư: 988.347.000 đồng. (Chín trăm tám mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Số gói thầu: 02.

Tags: cục 2,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá