Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 14:54

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu, gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Quốc lộ 1C các đoạn: Km12+406 – Km13+000 (hai bên), Km13+617 – Km14+00 (bên phải), Km16+350 – Km17+000 (bên phải), địa điểm: Tỉnh Khánh Hoà.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Quốc lộ 1C các đoạn: Km12+406 – Km13+000 (hai bên), Km13+617 – Km14+00 (bên phải), Km16+350 – Km17+000 (bên phải), địa điểm: Tỉnh Khánh Hoà.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 09h36 ngày 09/09/2019   Đến 10h00 ngày 19/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Khánh Hoà.

Thời điểm đóng/mở thầu:  từ 10h00 ngày 19/09/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 6.627.665.000 VND (Sáu tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm sáu mươi năm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:   67.000.000 VND (Sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá