Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 | 14:32

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình, Dự án Xử lý một số vị trí nguy hiểm mất ATGT trên tuyến QL.37 tại Km230+200; Km233+900-Km234+650, QL.37, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Xử lý một số vị trí nguy hiểm mất ATGT trên tuyến QL.37 tại Km230+200; Km233+900-Km234+650, QL.37, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 21h24 ngày 11/09/2019 Đến 08h10  ngày 19/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 08h10 ngày 19/09/2019.

Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.614.449.000 VND (Một tỷ sáu trăm mười bốn triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 24.216.000 VND (Hai mươi bốn triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá