Thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2019 | 9:34

Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn Trung ương, Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn Trung ương, Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hệ thống ATGT và công trình trên tuyến đoạn Km15+282 - Km16+312, Km46+150 - Km47+500, QL.2C tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn Trung ương, Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 9 - Phố Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.862.544. Fax: 02113.862.544.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hệ thống ATGT và công trình trên tuyến đoạn Km15+282 - Km16+312, Km46+150 - Km47+500, QL.2C tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 11h38 ngày 05/10/2019  Đến 07h30 ngày 16/10/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 07h30 ngày 16/10/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.004.941.000 VND (Ba tỷ lẻ bốn triệu chín trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu:  45.000.000 VND (Bốn mươi năm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá