Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019 | 11:0

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai - Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hệ thống thoát nước qua khu dân cư đoạn Km149-Km165, Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai.

Bên mời thầu: Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, Tầng 3 và 4, Khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Thành phố Lào Cai;

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hệ thống thoát nước qua khu dân cư đoạn Km149-Km165, Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h47 ngày 04/11/2019 Đến 09h00 ngày 15/11/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lào Cai.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 09h00 ngày 15/11/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 3.177.185.000 VND (Ba tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu một trăm tám mươi năm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Tags: lào cai,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá