Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019 | 15:43

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp - Sở giao thông vận tải Đắk Lắk thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền mặt đường, thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km249+952 ÷ Km252+00; Km254+00 ÷ Km255+550; Km278+800 ÷ Km281+850 Quốc lộ 14C tỉnh Đắk Lắk.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp.

Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải Đắk Lắk. Địa chỉ: 07 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: (0262) 3 852 519. Fax: (0262) 3 856 381.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền mặt đường, thoát nước, an toàn giao thông đoạn Km249+952 ÷ Km252+00; Km254+00 ÷ Km255+550; Km278+800 ÷ Km281+850 Quốc lộ 14C tỉnh Đắk Lắk.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 19h30 ngày 06/11/2019 Đến 08h30 ngày 18/11/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Đăk Lăk.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 08h30 ngày 18/11/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 12.961.259.000 VND (Mười hai tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 162.000.000 VND (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá