Thứ sáu ngày 8 tháng 11 năm 2019 | 16:40

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát xây lắp công trình; Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km4+700-Km8+000; Km20+000-Km22+900; Km23+340-Km26+900 và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn 24+100-Km24+800, Quốc lộ 91C, tỉnh An Giang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải An Giang.

Tên Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km4+700-Km8+000; Km20+000-Km22+900; Km23+340-Km26+900 và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn 24+100-Km24+800, Quốc lộ 91C, tỉnh An Giang.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Giá gói thầu: 1.008.697.000  đồng.

Giá trúng thầu:  481.146.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi mốt triệu, một trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc; (Địa chỉ: Số 278 đường Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện gói thầu xây lắp.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 401/QĐ-SGTVT ngày 07/11/2019 của Sở Giao thông vận tải An Giang.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá