Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019 | 16:45

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình; Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km4+700-Km8+000; Km20+000-Km22+900; Km23+340-Km26+900 và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn 24+100-Km24+800, Quốc lộ 91C, tỉnh An Giang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải An Giang.

Tên Dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km4+700-Km8+000; Km20+000-Km22+900; Km23+340-Km26+900 và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc đoạn 24+100-Km24+800, Quốc lộ 91C, tỉnh An Giang.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Giá gói thầu: 41.392.752.000 đồng.

Giá trúng thầu:  41.181.195.000  đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, một trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường An Giang. (Địa chỉ: Số 17 đường Hà Hoàng Hổ, tổ 45, khóm Đông An 4, P.Mỹ Xuyên, Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 399/QĐ-SGTVT ngày 28/10/2019 của Sở Giao thông vận tải An Giang.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá