Thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2019 | 15:34

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn - Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn thông báo mời thầu công trình Xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ đoạn Km31-Km41+400 và rãnh thoát nước dọc đoạn Km311-Km323+500 Quốc lộ 279, tỉnh Bắc Kạn.

Bên mời thầu:  Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn - Địa chỉ: Số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - Điện thoại /Fax: 02093871247.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ đoạn Km31-Km41+400 và rãnh thoát nước dọc đoạn Km311-Km323+500 Quốc lộ 279, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 10h46 ngày 03/09/2019 Đến 15h30 ngày 13/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bắc Kạn.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h30 ngày 13/09/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 11.125.916.674 VND (Mười một tỷ một trăm hai mươi năm triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm bảy mươi bốn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 166.000.000 VND (Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá