Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019 | 14:48

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường trên đường chính đoạn Km63+690 - Km65+050 (làn trái) và các đường nhánh nút giao Thịnh Đán, Quốc lộ 3 mới, Hà Nội - Thái Nguyên.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường trên đường chính đoạn Km63+690 - Km65+050 (làn trái) và các đường nhánh nút giao Thịnh Đán, Quốc lộ 3 mới, Hà Nội - Thái Nguyên.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 18h14 ngày 30/8/2019 Đến 10h00  ngày 11/9/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 10h00  ngày 11/9/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 8.903.812.000 VND (Tám tỷ chín trăm lẻ ba triệu tám trăm mười hai nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VND (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá