Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 14:47

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình Xử lý các vị trí nguy hiểm mất an toàn giao thông tại Km125 - Km130/QL.6 (Đèo Thung Khe), tỉnh Hòa Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Xử lý các vị trí nguy hiểm mất an toàn giao thông tại Km125 - Km130/QL.6 (Đèo Thung Khe), tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 14h44 ngày 09/9/2019 Đến 15h00  ngày 19/9/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h00  ngày 19/9/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 12.996.335.000 VND (Mười hai tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu ba trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 180.000.000 VND (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá