Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 14:47

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình    Xử lý các vị trí nguy hiểm mất ATGT tại Km136+200, Km141+050, Km142+900 và điểm sạt lở ta luy dương tại km141+300/QL.6, tỉnh Hòa Bình.

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1.

Chủ đầu tư:  Cục Quản lý đường bộ I - Số 4, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37727802, Fax: 024.38352493.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án:    Xử lý các vị trí nguy hiểm mất ATGT tại Km136+200, Km141+050, Km142+900 và điểm sạt lở ta luy dương tại km141+300/QL.6, tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h07 ngày 09/9/2019 Đến 15h30  ngày 19/9/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 15h30  ngày 19/9/2019.

Địa điểm mở thầu:  website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 6.463.457.000 VND (Sáu tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 90.000.000 VND (Chín mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá