Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2020 | 9:40

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu gói thầu xây lắp công trình  Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, thảm BTNN, sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km54+000 – Km57+000,Quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Tầng 6 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (Số 36 Trần Phú – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng) Điện thoại: 0263.3822275; Fax: 0263.3827726.

Tên KHLCNT: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, thảm BTNN, sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km54+000 – Km57+000,Quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, thảm BTNN, sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km54+000 – Km57+000,Quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2020 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h30 ngày 20/05/2020 Đến 09h00 ngày 31/05/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 31/05/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 10.398.524.000 VND (Mười tỷ ba trăm chín mươi tám triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 103.985.240 VND (Một trăm lẻ ba triệu chín trăm tám mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá