Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2020 | 15:25

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu gói thầu xây lắp công trình  Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Km75+500 – Km79, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Tầng 6 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (Số 36 Trần Phú – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng) Điện thoại: 0263.3822275; Fax: 0263.3827726.

Tên KHLCNT: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Km75+500 – Km79, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.

Tên dự án: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường Km75+500 – Km79, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2020 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h49 ngày 20/05/2020 Đến 09h30 ngày 31/05/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h30 ngày 31/05/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 11.136.286.000 VND (Mười một tỷ một trăm ba mươi sáu triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 111.500.000 VND (Một trăm mười một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá