Thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2020 | 15:34

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở Giao thông vận tải Bến Tre thông báo mời thầu gói thầu thi công xây lắp công trình Sửa chữa cọc H, sơn tim đường, chuyển đổi cột Km, sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre.

Bên mời thầu: Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bến Tre; Địa chỉ: 593/B4 đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Điện thoại: 0275 382 2423; Fax: 0275 382 5419;

Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Phân loại: Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sửa chữa cọc H, sơn tim đường, chuyển đổi cột Km, sửa chữa hệ thống báo hiệu đường bộ Quốc lộ 57B, tỉnh Bến Tre.

Chi tiết nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h10 ngày 19/5/2020 Đến 15h45 ngày 29/5/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bến Tre.

Thời điểm đóng/mở thầu: 15h45 ngày 29/5/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 1.558.304.000 VND (Một tỷ, năm trăm linh tám triệu năm trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 23.000.000 VND (Hai mươi ba triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá