Thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020 | 17:18

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sơn vạch kẻ đường và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên đoạn Km250+200 - Km277+760, Quốc lộ 3B, tỉnh Tuyên Quang.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang, địa chỉ: số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.822.335, Fax: 02073.825.138.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư.

Tên dự án: Sơn vạch kẻ đường và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên đoạn Km250+200 - Km277+760, Quốc lộ 3B, tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 22h10 ngày 29/05/2020 Đến 09h10  ngày 08/06/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h10  ngày 08/06/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 2.014.833.000 VND (Hai tỷ mười bốn triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.222.000 VND (Ba mươi triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá