Thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020 | 16:19

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Điện Biên thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Xử lý các điểm đá rơi mất an toàn giao thông trên QL.12 đoạn qua thị xã Mường Lay tại Km95+450-Km95+600, Km97+950-Km98+080, Km98+270-Km98+500, tỉnh Điện Biên.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Điện Biên.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (địa chỉ: số 24, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Điện thoại: 02153.824.708; Fax: 02153.826.623.

Tên KHLCNT: Xử lý các điểm đá rơi mất an toàn giao thông trên QL.12 đoạn qua thị xã Mường Lay tại Km95+450-Km95+600, Km97+950-Km98+080, Km98+270-Km98+500, tỉnh Điện Biên.

Lĩnh vực: Xây lắp.

Tên gói thầu: Xây dựng công trình.

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

Tên dự án: Xử lý các điểm đá rơi mất an toàn giao thông trên QL.12 đoạn qua thị xã Mường Lay tại Km95+450-Km95+600, Km97+950-Km98+080, Km98+270-Km98+500, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết nguồn vốn: Vốn Sự nghiệp kinh tế đường bộ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 Tháng.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT: từ 15h13 ngày 09/07/2020 Đến 15h15 ngày 19/07/2020.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Điện Biên.

Thời điểm đóng/mở thầu: 15h15 ngày 19/07/2020.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 13.200.578.000 VND (Mười ba tỷ hai trăm triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá