Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Sudan chào từ biệt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Sudan chào từ biệt

Sáng 25/5 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Ngài Sayed Altayed Ahmed, Đại sứ Cộng hòa Sudan tại Việt Nam tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc...

  • Ngày :