Thủ tục đổi năm sinh trên Giấy phép lái xe

Thủ tục đổi năm sinh trên Giấy phép lái xe

Năm 2001, ông Đinh Văn Bình (Hải Dương) thi lấy Giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 nhưng bị khai nhầm năm sinh trong hồ sơ là 1983, trong khi trên giấy chứng minh nhân...

  • Ngày :