Trực đêm, cảnh sát giao thông được bồi dưỡng bao nhiêu tiền?

Trực đêm, cảnh sát giao thông được bồi dưỡng bao nhiêu tiền?

Theo thông tư 01/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/3, nếu làm đủ một ca 4 tiếng, cảnh sát giao thông và lực lượng hỗ trợ đảm bảo ATGT ban đêm được...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá