Quy định về chiều cao hàng hóa xếp trên xe tải

Quy định về chiều cao hàng hóa xếp trên xe tải

Đối với xe tải thùng hở không mui, chiều cao xếp hàng căn cứ vào khối lượng hàng hóa chuyên chở của xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá