Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 203a
 • Tên biển báo: Đường bị hẹp
 • Biển số 203a đặt trong trường hợp đường bị hẹp cả hai bên.
 • Số hiệu biển báo: 202b
 • Tên biển báo: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
 • Biển số 202b đặt trong trường hợp như biển số 202a nhưng hướng vòng bên phải.
 • Số hiệu biển báo: 202a
 • Tên biển báo: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
 • Biển số 202a đặt trong trường hợp có từ 2 chỗ ngoặt trở lên, ở gần nhau trong đó có ít nhất một chỗ ngoặt nguy hiểm mà chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái
 • Số hiệu biển báo: 201b
 • Tên biển báo: Chỗ ngặt nguy hiểm
 • Để báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phải đặt biển số 201 (a,b): Biển số 201b chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.Chỗ ngoặt nguy hiểm là vị trí đường cong như sau: Ở vùng đồng bằng, đường cong có góc ở tâm lớn hơn hay bằng 45° hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 100m; ở vùng núi, đường cong có góc ở tâm lớn hơn hay bằng 45°, hoặc có bán kính nhỏ hơn hay bằng 40m.
 • Số hiệu biển báo: 201a
 • Tên biển báo: Chỗ ngặt nguy hiểm
 • Để báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phải đặt biển số 201 (a,b): Biển số 201a chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái.
 • Số hiệu biển báo: 140
 • Tên biển báo: Cấm xe công nông
 • Để báo đường cấm công nông.
 • Số hiệu biển báo: 139
 • Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải
 • Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.
 • Số hiệu biển báo: 138
 • Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái
 • Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái; biển đặt ở vị trí ngay trước nút giao. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.
 • Số hiệu biển báo: 137
 • Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải
 • Các ngả đường phía trước cấm tất cả các lại xe rẽ trái hay rẽ phải. Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm rẽ phải hay rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.
 • Số hiệu biển báo: 136
 • Tên biển báo: Cấm đi thẳng
 • Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng. Biển được đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm đi thẳng. Nếu có quy định cắm về thời gian và loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm.
 • Số hiệu biển báo: 135
 • Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm
 • Báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 121 và nhiều biển cấm khác từ biển số 125 đến biển số 131 (a,b,c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.
 • Số hiệu biển báo: 134
 • Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa
 • Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật đường đường bộ.
 • Số hiệu biển báo: 133
 • Tên biển báo: Hết cấm vượt
 • Báo hết đoạn đường cấm vượt. Biển có tác dụng báo cho người lái xe biết hiệu lực của các biển số 125 và biển số 126 hết tác dụng. Các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
 • Số hiệu biển báo: 132
 • Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
 • Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định khi thấy biển số 132 phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.
 • Số hiệu biển báo: 131c
 • Tên biển báo: Cấm đỗ xe
 • Biển số 131c có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn.
 • Số hiệu biển báo: 131b
 • Tên biển báo: Cấm đỗ xe
 • Biển số 131b có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ.
 • Số hiệu biển báo: 131a
 • Tên biển báo: Cấm đỗ xe
 • Biển số 131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.
 • Số hiệu biển báo: 130
 • Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe
 • Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Đối với các loại xe ôtô buýt, tắc xi chạy theo hành trình quy định được hướng dẫn vị trí dừng thích hợp.
 • Số hiệu biển báo: 129
 • Tên biển báo: Kiểm tra
 • Để báo nơi đặt trạm kiểm tra; các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.
 • Số hiệu biển báo: 128
 • Tên biển báo: Cấm sử dụng còi
 • Báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. Chiều dài có hiệu lực của biển cấm bóp còi được báo bằng biển số 501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt dưới biển chính (hoặc từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển số 135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá