Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 111b
 • Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ
 • Cấm xe ba bánh loại có động cơ(xe lam)
 • Số hiệu biển báo: 111a
 • Tên biển báo: Cấm xe gắn máy
 • Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua, phải đặt biển số 111a "Cấm xe gắn máy". Biển không có giá trị đối với xe đạp.
 • Số hiệu biển báo: 110b
 • Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ
 • Báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này
 • Số hiệu biển báo: 110a
 • Tên biển báo: Cấm đi xe đạp
 • Báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.
 • Số hiệu biển báo: 109
 • Tên biển báo: Cấm máy kéo
 • Báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
 • Số hiệu biển báo: 108
 • Tên biển báo: Cấm ôtô, máy kéo kéo moóc hoặc sơ mi rơ moóc
 • Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.
 • Số hiệu biển báo: 107
 • Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải
 • Báo đường cấm ôtô chở khách và các loại ôtô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
 • Số hiệu biển báo: 106c
 • Tên biển báo: Cấm xe chở hàng nguy hiểm
 • Báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.
 • Số hiệu biển báo: 106b
 • Tên biển báo: Cấm ôtô tải
 • Nếu trên biển quy định trọng tải - trọng lượng xe cộng hàng (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe) thì chỉ cấm những ôtô có tổng trọng lượng (trọng lượng xe cộng hàng) vượt quá con số đã quy định trên biển phải đặt biển số 106b. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.
 • Số hiệu biển báo: 106a
 • Tên biển báo: Cấm ôtô tải
 • Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số 106a "Cấm ôtô tải". Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển
 • Số hiệu biển báo: 105
 • Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô
 • Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
 • Số hiệu biển báo: 104
 • Tên biển báo: Cấm môtô
 • Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
 • Số hiệu biển báo: 103c
 • Tên biển báo: Cấm ô tô rẽ trái
 • Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
 • Số hiệu biển báo: 103b
 • Tên biển báo: Cấm ô tô rẽ phải
 • Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
 • Số hiệu biển báo: 103a
 • Tên biển báo: Cấm ôtô
 • Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
 • Số hiệu biển báo: 102
 • Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều
 • Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
 • Số hiệu biển báo: 101
 • Tên biển báo: Đường cấm
 • Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá