Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 444f
 • Tên biển báo: Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Biển báo bến tàu khách (biển số 444f) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến tàu khách.
 • Số hiệu biển báo: 444e
 • Tên biển báo: Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu (biển số 444e) đặt biển ở nơi đường giao nhau với đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu.
 • Số hiệu biển báo: 444d
 • Tên biển báo: Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Biển báo bến xe khách đường dài (biển số 444d) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến xe khách đường dài.
 • Số hiệu biển báo: 444c
 • Tên biển báo: Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Biển báo bãi đậu xe (biển số 444c) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bãi đậu xe.
 • Số hiệu biển báo: 444b
 • Tên biển báo: Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Biển báo sân bay (biển số 444b) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào sân bay.
 • Số hiệu biển báo: 444a
 • Tên biển báo: Biển báo chỉ dẫn địa điểm
 • Ga xe lửa (biển số 444a) đặt biển ở trước nơi đường giao nhau chỉ hướng vào ga xe lửa.
 • Số hiệu biển báo: 443
 • Tên biển báo: Xe kéo moóc
 • Để báo hiệu xe có kéo moóc hoặc xe kéo xe, phải đặt biển số 443 "Xe kéo moóc".
 • Số hiệu biển báo: 442
 • Tên biển báo: Chợ
 • Để báo sắp đến khu vực có chợ gần đường phải đặt biển số 442 "Chợ", xe cơ giới qua lại khu vực này phải chú ý quan sát, giảm tốc độ.
 • Số hiệu biển báo: 441c
 • Tên biển báo: Báo hiệu phía trước có công trường thi công
 • Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp, phải đặt biển số 441(a,b,c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công". Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.
 • Số hiệu biển báo: 441b
 • Tên biển báo: Báo hiệu phía trước có công trường thi công
 • Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp, phải đặt biển số 441(a,b,c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công". Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.
 • Số hiệu biển báo: 441a
 • Tên biển báo: Báo hiệu phía trước có công trường thi công
 • Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trườngthi công, sửa chữa hoặc nâng cấp, phải đặt biển số 441(a,b,c) "Báo hiệu phía trước có công trường thi công". Biển số 441(a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số 440.
 • Số hiệu biển báo: 440
 • Tên biển báo: Đoạn đường thi công
 • Để chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo, phải đặt biển số 440 "Đoạn đường thi công".
 • Số hiệu biển báo: 439
 • Tên biển báo: Tên cầu
 • Để chỉ các thông tin về một cầu ta đặt biển số 439 "Tên cầu".
 • Số hiệu biển báo: 438
 • Tên biển báo: Hết đường cao tốc
 • Để chỉ hết đường cao tốc, phải đặt biển số 438 "Hết đường cao tốc".
 • Số hiệu biển báo: 437
 • Tên biển báo: Đường cao tốc
 • Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc, phải đặt biển số 437 "Đường cao tốc".
 • Số hiệu biển báo: 436
 • Tên biển báo: Trạm cảnh sát giao thông
 • Để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông, phải đặt biển số 436 "Trạm cảnh sát giao thông". Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.
 • Số hiệu biển báo: 435
 • Tên biển báo: Bến xe điện
 • Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện cho khách lên xuống, phải đặt biển số 435 "Bến xe điện".
 • Số hiệu biển báo: 434b
 • Tên biển báo: Bến xe tải
 • Để chỉ dẫn khu vực đỗ xe tải để nhận và trả hàng hoá, phải đặt biển số 434(b)"Bến xe tải".
 • Số hiệu biển báo: 434a
 • Tên biển báo: Bến xe buýt
 • Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống, phải đặt biển số 434(a)"Bến xe buýt".
 • Số hiệu biển báo: 433
 • Tên biển báo: Nơi nghỉ mát
 • Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát, phải đặt biển số 433 "Nơi nghỉ mát".
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá