Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 432
 • Tên biển báo: Khách sạn
 • Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường, phải đặt biển số 432 "Khách sạn".
 • Số hiệu biển báo: 429
 • Tên biển báo: Nơi rửa xe
 • Để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe, phải đặt biển số 429 "Nơi rửa xe".
 • Số hiệu biển báo: 428
 • Tên biển báo: Trạm cung cấp xăng dầu
 • Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường, phải đặt biển số 428 "Trạm cung cấp xăng dầu".
 • Số hiệu biển báo: 427b
 • Tên biển báo: Trạm kiểm tra tải trọng xe
 • Để chỉ dẫn nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe, phải đặt biển số 427(c) "Trạm kiểm tra tải trọng xe".
 • Số hiệu biển báo: 427a
 • Tên biển báo: Trạm sửa chữa
 • Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường, phải đặt biển số 427(a) "Trạm sửa chữa".
 • Số hiệu biển báo: 426
 • Tên biển báo: Trạm cấp cứu
 • Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường, phải đặt biển số 426 "Trạm cấp cứu".
 • Số hiệu biển báo: 425
 • Tên biển báo: Bệnh viện
 • Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá... phải đặt biển số 425 "Bệnh viện". Gặp biển này người lái xe đi chậm, chú ý quan sát và không sử dụng còi.
 • Số hiệu biển báo: 424d
 • Tên biển báo: Hầm chui qua đường cho người đi bộ
 • Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường, phải đặt biển số 424(c,d) "Hầm chui qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua hầm mà sử dụng biển số 424c hoặc 424d cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 424c
 • Tên biển báo: Hầm chui qua đường cho người đi bộ
 • Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường, phải đặt biển số 424(c,d) "Hầm chui qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua hầm mà sử dụng biển số 424c hoặc 424d cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 424b
 • Tên biển báo: Cầu vượt qua đường cho người đi bộ
 • Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường, phải đặt biển số 424(a,b) "Cầu vượt qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua đường mà sử dụng biển số 424a hoặc 424b cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 424a
 • Tên biển báo: Cầu vượt qua đường cho người đi bộ
 • Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường, phải đặt biển số 424(a,b) "Cầu vượt qua đường cho người đi bộ". Tùy hướng thực tế của người đi bộ qua đường mà sử dụng biển số 424a hoặc 424b cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 423b
 • Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang
 • Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang, phải đặt biển số 423(a,b) "Đường người đi bộ sang ngang". Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.
 • Số hiệu biển báo: 423a
 • Tên biển báo: Đường người đi bộ sang ngang
 • Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang, phải đặt biển số 423(a,b) "Đường người đi bộ sang ngang". Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.
 • Số hiệu biển báo: 422
 • Tên biển báo: Di tích lịch sử
 • Để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể thăm quan... ở hai ven đường, phải đặt biển số 422 "Di tích lịch sử".
 • Số hiệu biển báo: 421
 • Tên biển báo: Hết khu đông dân cư
 • Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, phải đặt biển số 421 "Hết khu đông dân cư". Biển có tác dụng chỉ dẫn cho người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.
 • Số hiệu biển báo: 420
 • Tên biển báo: Bắt đầu khu đ ng dân cư
 • Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư phải đặt biển số 420 "Bắt đầu khu đông dân cư". Biển có tác dụng chỉ dẫn cho người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.
 • Số hiệu biển báo: 419
 • Tên biển báo: Chỉ dẫn địa giới
 • Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện, phải đặt biển số 419 "Chỉ dẫn địa giới". Trên đường quốc lộ biển "Chỉ dẫn địa giới" đặt ở ranh giới hành chính giữa hai thành phố trực thuộc trung ương hoặc hai tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương với tỉnh. Trên các đường tỉnh biển "Chỉ dẫn địa giới" đặt ở ranh giới hành chính như quy định cho quốc lộ và ranh giới hành chính thành phố trực thuộc tỉnh với huyện hoặc hai huyện liền kề. Trên các đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng không nhất thiết phải đặt biển "Chỉ dẫn địa giới".
 • Số hiệu biển báo: 418
 • Tên biển báo: Lối đi ở những vị trí cấm rẽ
 • Để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ, phải đặt biển số 418 "Lối đi ở những vị trí cấm rẽ". Biển được đặt ở nơi đường giao nhau trước đường cấm rẽ.
 • Số hiệu biển báo: 417c
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe
 • Ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo, phải đặt biển số 417 (a,b,c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe".
 • Số hiệu biển báo: 417b
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe
 • Ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo, phải đặt biển số 417 (a,b,c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe".
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá