Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 417a
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe
 • Ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo, phải đặt biển số 417 (a,b,c) "Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe".
 • Số hiệu biển báo: 416
 • Tên biển báo: Lối đi đường vòng tránh
 • Đặt trước các đường giao nhau, để chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua, phải đặt biển số 416 "Lối đi đường vòng tránh".
 • Số hiệu biển báo: 415
 • Tên biển báo: Mũi tên chỉ hướng đi
 • Trong khu đông dân cư, ở các đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi đến một địa danh lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó, cần phải đặt biển số 415 "Mũi tên chỉ hướng đi". Nếu biển này đặt trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.
 • Số hiệu biển báo: 414d
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường
 • Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly. Biển số 414(c,d) đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.
 • Số hiệu biển báo: 414c
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường
 • Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly. Biển số 414(c,d) đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.
 • Số hiệu biển báo: 414b
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường
 • Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly: Biển số 414(a,b) đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.
 • Số hiệu biển báo: 414a
 • Tên biển báo: Chỉ hướng đường
 • Ở tất cả các đường giao nhau, phải đặt biển số 414(a,b,c,d) "Chỉ hướng đường" để chỉ dẫn hướng đường đến các địa danh, khu dân cư. Trên biển cần chỉ dẫn cả số hiệu (tên) đường và cự ly: Biển số 414(a,b) đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.
 • Số hiệu biển báo: 413c
 • Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách, phải đặt biển số 413b hoặc biển số 413c báo hiệu "Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách". Tùy theo hướng rẽ mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 413b
 • Tên biển báo: Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách, phải đặt biển số 413b hoặc biển số 413c báo hiệu "Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách". Tùy theo hướng rẽ mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 413a
 • Tên biển báo: Đường có làn đường dành cho ôtô khách
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại, phải đặt biển số 413a "Đường có làn đường dà nh cho ôtô khách". Biển được đặt ở nơi đường giao nhau đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có ôtô khách được phép chạy.
 • Số hiệu biển báo: 412d
 • Tên biển báo: Làn đường dành riêng cho từng loại xe
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412d "Làn đường dành cho xe môtô".
 • Số hiệu biển báo: 412c
 • Tên biển báo: Làn đường dành riêng cho từng loại xe
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412c "Làn đường dành cho ôtô tải"
 • Số hiệu biển báo: 412b
 • Tên biển báo: Làn đường dành riêng cho từng loại xe
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412b "Làn đường dành cho ôtô con".
 • Số hiệu biển báo: 412a
 • Tên biển báo: Làn đường dành riêng cho từng loại xe
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho từng loại xe riêng biệt, phải đặt biển số 412(a,b,c,d) "Làn đường dành riêng cho từng loại xe". Biển được đặt phía trên làn xe, ở đầu đường theo chiều xe chạy. Tùy loại phương tiện cần quy định mà bố trí biển cho phù hợp. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định): Biển số 412a "Làn đường dành cho ôtô khách": làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt, tắc-xi).
 • Số hiệu biển báo: 411
 • Tên biển báo: Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường, phải đặt biển số 411 "Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường". Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường(loại vạch 1.18 hình mũi tên màu trắng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và hướng đi trên mỗi làn đường mà có ký hiệu chỉ dẫn phù hợp. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải đi đúng làn đường đã được chỉ dẫn hướng phù hợp với hành trình cuả xe.
 • Số hiệu biển báo: 410
 • Tên biển báo: Khu vực quay xe
 • Để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe , phải đặt biển số 410 "Khu vực quay xe". Trên biển mô tả cách thức tiến hành quay xe. Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định). Bên dưới biển số 410 có thể đặt biển số 502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu".
 • Số hiệu biển báo: 409
 • Tên biển báo: Chỗ quay xe
 • Để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe, phải đặt biển số 409 "Chỗ quay xe".Biển không cho phép rẽ trái (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
 • Số hiệu biển báo: 408
 • Tên biển báo: Nơi đỗ xe
 • Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe... phải đặt biển số 408 "Nơi đỗ xe".
 • Số hiệu biển báo: 407c
 • Tên biển báo: Đường một chiều
 • Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều phải đặt biển số 407(a,b,c) "Đường một chiều". Biển số biển số 407b,c đặt trước nơi đường giao nhau. Biển số 407(a,b,c) chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
 • Số hiệu biển báo: 407b
 • Tên biển báo: Đường một chiều
 • Để chỉ dẫn những đoạn đường chạy một chiều phải đặt biển số 407(a,b,c) "Đường một chiều". Biển số biển số 407b,c đặt trước nơi đường giao nhau. Biển số 407(a,b,c) chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đi theo chiều vào theo mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định).
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá