Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 303
 • Tên biển báo: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau phải đặt biển số 303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến".
 • Số hiệu biển báo: 302b
 • Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
 • Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật phải đặt biển số 302 (a,b) "Hướng phải đi vòng chướng ngại vật". Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
 • Số hiệu biển báo: 302a
 • Tên biển báo: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
 • Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua một chướng ngại vật phải đặt biển số 302 (a,b) "Hướng phải đi vòng chướng ngại vật". Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải hay sang trái mà lựa chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.
 • Số hiệu biển báo: 301i
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301i: các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải.
 • Số hiệu biển báo: 301h
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301h: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái.
 • Số hiệu biển báo: 301f
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301e: các xe chỉ được rẽ trái. Biển số 301f: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải.
 • Số hiệu biển báo: 301e
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301e: các xe chỉ được rẽ trái.
 • Số hiệu biển báo: 301d
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301a: các xe chỉ được đi thẳng. Biển số 301d: các xe chỉ được rẽ phải.
 • Số hiệu biển báo: 301c
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301c: các xe chỉ được rẽ trái.
 • Số hiệu biển báo: 301b
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301b: các xe chỉ được rẽ phải.
 • Số hiệu biển báo: 301a
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo
 • Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 301 (a,b,c,d,e,f,h,i) " Hướng đi phải theo ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi theo hướng mũi tên chỉ (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển số 301a: các xe chỉ được đi thẳng.
 • Số hiệu biển báo: 247
 • Tên biển báo: Chú ý xe đỗ
 • Để cảnh báo có các loại xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc ôtô đầu kéo; xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt trên mặt đường biển số 247 “Chú ý xe đỗ”, biển được đặt cách xe phía trước và phía sau xe (theo chiều đi) là 5m.
 • Số hiệu biển báo: 246c
 • Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật
 • Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số 246c "Chú ý chướng ngại vật-Vòng tránh sang bên
 • Số hiệu biển báo: 246b
 • Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật
 • Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số, biển số 246b "Chú ý chướng ngại vật-Vòng tránh sang bên trái”.
 • Số hiệu biển báo: 246a
 • Tên biển báo: Chú ý chướng ngại vật
 • Dùng để báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo, phải đặt biển số 246a "Chú ý chướng ngại vậtVòng tránh ra hai bên".
 • Số hiệu biển báo: 245b
 • Tên biển báo: Đi chậm
 • Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, phải đặt biển số 245(a,b) "Đi chậm". Biển đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm. Đối với các tuyến đường đối ngoại bắt buộc dùng biển số 245b.
 • Số hiệu biển báo: 245a
 • Tên biển báo: Đi chậm
 • Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, phải đặt biển số 245(a,b) "Đi chậm". Biển đặt ở vị trí thích hợp trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.
 • Số hiệu biển báo: 244
 • Tên biển báo: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn
 • Dùng để cảnh báo nguy hiểm đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý, phải đặt biển số 244 "Đoạn đường hay xảy ra tai nạn". Biển được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp vào đoạn đường thường xảy ra tai nạn.
 • Số hiệu biển báo: 243c
 • Tên biển báo: Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ
 • Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn phải đặt biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ ". Biển được đặt ở phía dưới biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn ”. Báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ gồm có 3 biển: Biển số 243a đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m biển số 243b và biển số 243c đặt cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m và 150m.
 • Số hiệu biển báo: 243b
 • Tên biển báo: Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ
 • Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn phải đặt biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ ". Biển được đặt ở phía dưới biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn ”. Báo hiệu đường sắt giao cắt không vuông góc với đường bộ gồm có 3 biển: Biển số 243a đặt ở nơi cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 50m biển số 243b và biển số 243c đặt cách ray ngoài cùng nơi giao đường sắt 100m và 150m.
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá